Kilpailutuksen sopimusehdot asiakkaalle

Vakuutan, että olen antanut ajoneuvostani kaiken oleellinen tiedon, joka koskettaa ajoneuvon kuntoa ja tiedot, jotka vaikuttavat ajoneuvon arvoon oleellisesti. Oleellisia asioita ovat mm. ajoneuvon maalipintojen kunto, tuulilasin kunto, renkaiden kunto ja sisätilojen savuttomuus ja eheys, sekä huoltokirjan tiedot. Asiakas vastaa itse niistä seurauksista, joita virheelliset annetut tiedot aiheuttavat Viimeinen hinta Oy:n antaman välityshinnan/ tarjouksen osalta. Viimeinen hinta Oy ei vastaa asiakkaiden antamien tietojen oikeellisuudesta.
Asiakas sitoutuu odottamaan Viimeinen hinta Oy tarjousta ja ei kilpailuta ajoneuvoaan samaan aikaan muiden autoliikkeiden ja/tai ajoneuvomyyntiä harjoittavien tahojen kanssa.
Asiakas ei voi tehdä kauppa-, tilaus- tai osamaksusopimusta autoliikkeen tai ajoneuvoja välittävän tahon kanssa, josta Viimeinen hinta Oy on pyytänyt kirjallisen tarjouksen, saanut tarjouksen ja edelleen toimittanut sen asiakkaalle. Tarjous katsotaan toimitetuksi, kun se on toimitettu asiakkaalle sähköpostitse tai asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Kilpailutuksessa ollut ajoneuvo katsotaan omistajan/ haltijan osalta vaihtuneeksi 12kk kilpailutuksen jälkeen. Edellä mainitussa sopimusrikkomuksessa asiakas maksaa välityssopimuksen mukaisen hinnan sekä 500 euron sopimusrikkomusmaksun Viimeinen hinta Oy:lle.
Viimeinen hinta Oy sitoutuu noudattamaan kaupankäynnissä rehellisyyttä, avoimuutta ja rehtiä kauppahenkeä ja välittämään asiakkaan meille antamat tiedot sellaisena eteenpäin, kuin asiakas ne meille on toimittanut.
Viimeinen hinta Oy ei vastaa asiakkaan antamien tietojen oikeellisuudesta mahdollisen tarjouksen tai sopimuksen osalta kolmansille osapuolille.
Säilytämme asiakastiedot henkilötietolakeja noudattaen.
Tällä valtakirjalla ja sopimuksella kiellämme myyntiliikkeitä, joista haemme tarjouksen, käyttämästä asiakkaan tietoja omassa markkinoinnissaan tai ottamasta yhteyttä suoraan asiakkaaseen.